Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Celem hodowli lasu jest gospodarowanie ekosystemami, zachowanie i wzbogacenie lasów istniejących oraz kształtowanie nowych z respektowaniem warunków i procesów naturalnych.

Czyni się to poprzez:
 • stopniowe osiąganie stanów równowagi dynamicznej w ekosystemach leśnych, a w szczególności zgodności biocenozy leśnej z warunkami biotopów,
 • zapewnienie produkcji drewna i innych użytków na zasadach reprodukcji rozszerzonej, kształtowanie pozaprodukcyjnych funkcji lasu oraz przyjaznych powiązań gospodarki leśnej z otoczeniem społeczno-gospodarczym na zasadzie sprężeń zwrotnych. 
Cel, jakim jest otrzymanie jak najlepszych kolejnych pokoleń lasu, osiąga się poprzez staranne, selekcyjne działania na kolejnych etapach prac hodowlanych:
 • nasiennictwo,
 • szkółkarstwo,
 • odnowienia i zalesienia,
 • pielęgnacja upraw,
 • pielęgnacja młodników,
 • pielęgnacja drzewostanów.
 
Rozmiar leśnych zadań hodowlanych w 10-leciu:
 • odnowienie i zalesienie pow. otwartych (na pow. 1296,32 ha),
 • odnowienie pod osłoną drzewostanów (na pow. 1353,84 ha),
 • poprawki i uzupełnienie (na pow. 276,83 ha),
 • pielęgnowanie gleby (na pow. 2674,02 ha),
 • czyszczenie wczesne (na pow. 2469,44 ha),
 • czyszczenie późne (na pow. 1827,80 ha),
 • wprowadzanie drugiego piętra (na pow. 148,25 ha),
 • melioracje agrotechniczne (na pow. 2320,35 ha)

Pobierz Zasady Hodowli Lasu.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

MTB Łagów – 2018

MTB Łagów – 2018

W dniu 15 lipca 2018 roku odbyła się w Łagowie kolejna XII edycja otwartych zawodów kolarstwa terenowego „MTB Łagów 2018” pod honorowym patronatem Pani Marszałek Województwa Lubuskiego, wliczanych do punktacji Lubuskiego Grand Prix MTB.

      Na starcie organizowanego wyścigu, przy pięknej słonecznej pogodzie stanęło 370 zawodników w dwóch grupach wiekowych, którzy przygotowaną przez organizatorów trasę biegnącą ciekawymi przyrodniczo odcinkami rywalizując pokonali dojeżdżając do linii mety w Łagowie.

      Oprócz dorosłych uczestników wyścigu, w organizowanych zawodach wzięło  również udział 70 dzieci, którzy ścigając się wyznaczonymi przez organizatorów odcinkami ulic Łagowa rywalizowali o miano najszybszego malucha, otrzymując atrakcyjne nagrody i upominki.   

      Nadleśnictwo Świebodzin, jako współorganizator wyścigu zadbało o bezpieczeństwo zawodników na wyznaczonych drogach leśnych, jak również     o ich zdrowie, częstując na mecie posiłkiem regeneracyjnym oraz napojami chłodzącymi. Ponadto w ramach promocji Państwowego Gospodarstwa Lasy Państwowe, na terenie amfiteatru Łagowskiego, pod murami zamku Joanitów urządziło stoisko promocyjne, gdzie z wykorzystaniem posiadanych materiałów promocyjnych i edukacyjnych promowało racjonalną gospodarkę leśne prowadzoną przez Lasy Państwowe.