Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Świebodzin sprawuje również nadzór nad lasami niepaństwowymi w ramach porozumienia pomiędzy Nadleśniczym a Starostą Świebodzińskim, ogólna powierzchnia tych lasów wynosi 242,17 ha.

Dla 236,90 ha lasów, pozostających Nadleśnictwa, sporządzono inwentaryzację stanu lasu.