Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Stan zdrowotny i sanitarny lasów Nadleśnictwa ocenia się jako dobry. Występujące w minionym okresie szkody od czynników abiotycznych, biotycznych i antropogenicznych nie stwarzały istotnego zagrożenia dla stabilności drzewostanów.

 
Na kondycję drzewostanów Nadleśnictwa mają wpływ:
  • huraganowe wiatry które wystąpiły w latach 1999, 2000, 2006, 2007 i 2012, przy czym największe szkody poczyniły huragany w 2000, 2007 i 2012 r.,
  • masowe pojawienie się szkodników wtórnych głównie przypłaszczka granatka, kornika ostrozębnego i opiętków. Nasilenie ich występowania odnotowano w leśnictwach Toporów, Międzylesie, Ołobok, Niedźwiedź, Dolina i Długoszyn,
  • gradacje szkodników pierwotnych brudnicy mniszki i barczatki sosnówki w leśnictwach Toporów, Międzylesie, Ołobok, Niedźwiedź, dla ograniczenia których wykonano zabiegi ratownicze przy u życiu samolotu. Decyzją Nr 30 Dyrektora RDLP w Zielonej Górze z dnia 27 czerwca 2007 r. za Pierwotne Ogniska Gradacyjne zostały uznane dwa obszary: POG Niedźwiedź o pow. 414,75 ha i POG Rokitnica o pow. 1783,73 ha,
  • szkody powodowane w uprawach przez pędraki i imago chrabąszcza sp. Zważając na skalę tych szkód Decyzją Nr 13 Dyrektora RDLP w Zielonej Górze z dnia 20 lutego 2007 r. na terenie Obrębu Ołobok powierzchnię 3127,71 ha uznano za zagrożoną występowaniem szkód od pędraków nazwano „Stałym Pędraczyskiem",
  • masowe pojawy szeliniaka na uprawach sosnowych,
  • zjawisko zamierania jesionów,
  • zainfekowanie drzewostanów przez hubę korzeniową, hubę i opieńkę sp,
  • stałe systematyczne obniżenie się poziomu wód gruntowych.

Pobierz Instrukcję Ochrony Lasu ( tom I i II).