Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Świebodzin wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Obszar Nadleśnictwa, położonego w północnej części RDLP Zielona Góra, rozciąga się w przybliżeniu między 15º10´ a 15º42´ długości geograficznej wschodniej, oraz 52º09´ a 52º24´szerokości geograficznej północnej. Od północy nadleśnictwo graniczy z Nadleśnictwem Sulęcin, Międzyrzecz i Trzciel (RDLP Szczecin), od wschodu z Nadleśnictwem Babimost, od południa z Nadleśnictwem Sulechów, od południowego zachodu z Nadleśnictwem Bytnica, a od zachodu z Nadleśnictwem Torzym (RDLP Zielona Góra).
 
Według Regionalizacji Przyrodniczo – Leśnej na podstawach ekologiczno-fizjograficznych (PWRiL W-wa 1990r.) lasy Nadleśnictwa znajdują się w całości w III Wielkopolsko-Pomorskiej Krainie Przyrodniczo-Leśnej, mezoregionie Pojezierza Łagowskiego (III.21) - część wschodnia i mezoregionie Puszczy Rzepińskiej (III.22) - część zachodnia. Pod względem hydrograficznym usytuowane są w Zlewisku Bałtyku, w dorzeczu rzeki Odry. 
Grunty Nadleśnictwa Świebodzin położone są na terenie województwa lubuskiego w powiecie sulęcińskim (w gminach Sulęcin i Torzym), w powiecie świebodzińskim (w gminach Lubrza, Łagów, Skąpe, Szczaniec, Świebodzin) oraz na terenie miasta Świebodzin.
 
Nadleśnictwo składa się z trzech obrębów:
  • Łagów, o pow. 8 700,65 ha, 
  • Ołobok, o pow. 7 271,51 ha,
  • Świebodzin, o pow. 8 023,85 ha.
Łącznie powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 23 996,01 ha, a terytorialny zasięg jego działania 56 529 ha. 
 
 
 


Wyświetl większą mapę


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Szacowanie szkód łowieckich

Szacowanie szkód łowieckich

Od dnia 01 kwietnia 2018r. zgodnie z art. 1. Ustawy z dnia 22 marca 2018r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2018 r., poz. 651), wniosek o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

W związku z powyższym Nadleśnictwo Świebodzin informuje, że od dnia 1 kwietnia, podmiotem właściwym do przyjmowania wniosków (w formie pisemnej) o szacowanie szkód i ustalenie wysokości odszkodowania jest organ wykonawczy gminy (wójt, burmistrz), właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.