Aktualności Aktualności

Powrót

Orkan Ksawery

Orkan Ksawery

                                UWAGA !!!

      W dniu 5 października 2017 roku, w godzinach popołudniowych przez tereny województwa lubuskiego przeszedł huragan Orkan Ksawery, wyrządzając dotkliwe szkody na terenach leśnych  Lasów Państwowych, w tym również  na terenach leśnych zarządzanych przez Nadleśnictwo Świebodzin.

       W związku z zaistniałą, trudną sytuacją, która stwarza bardzo duże zagrożenie dla zdrowia lub życia osób korzystających z terenów leśnych podczas grzybobrania, czy też w celach turystyczno – rekreacyjnych, Nadleśnictwo Świebodzin nie wprowadza zakazu wstępu do lasu, natomiast z uwagi na stwierdzoną znaczną ilość wywróconych oraz uszkodzonych w wyniku wiatru drzew, prosi o ograniczenie korzystania z lasu w tym również ze szlaków turystycznych w rejonach  połamanych,  wywróconych, silnie pochylonych drzew oraz ich skupień.

        Jednocześnie Nadleśnictwo Świebodzin informuje, że prace mające na celu oczyszczenie powierzchni leśnych uszkodzonych przez wiatr prowadzone są przez upoważnione Zakłady Usług Leśnych, które wykonują prace umowne na terenie Nadleśnictwa Świebodzin, z zachowaniem zasad i przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy, co nie zwalnia społeczeństwa z zachowania ostrożności w trakcie poruszania się w pobliżu wykonywanych prac leśnych.


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż

Polecamy Polecamy