Aktualności Aktualności

Powrót

Szacowanie szkód łowieckich

Szacowanie szkód łowieckich

Od dnia 01 kwietnia 2018r. zgodnie z art. 1. Ustawy z dnia 22 marca 2018r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2018 r., poz. 651), wniosek o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

W związku z powyższym Nadleśnictwo Świebodzin informuje, że od dnia 1 kwietnia, podmiotem właściwym do przyjmowania wniosków (w formie pisemnej) o szacowanie szkód i ustalenie wysokości odszkodowania jest organ wykonawczy gminy (wójt, burmistrz), właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

 

 

 

 

 

 

 

 


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż

Polecamy Polecamy