Aktualności Aktualności

Szacowanie szkód łowieckich

Od dnia 8 sierpnia 2018r. zgodnie z art. 1. Ustawy z dnia 15 czerwca 2018r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1504), wniosek o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

W związku z powyższym Nadleśnictwo Świebodzin informuje, że od dnia 22 sierpnia 2018, podmiotem właściwym do przyjmowania wniosków (w formie pisemnej) o szacowanie szkód i ustalenie wysokości odszkodowania na terenie obwodów łowieckich  nr 104 i 114 jest Nadleśnictwo Świebodzin.


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż

Polecamy Polecamy