Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Lasy Nadleśnictwa Świebodzin składają się z 199 kompleksów leśnych. Dwa największe zajmują łącznie powierzchnię 12 356,16 ha (51% pow. Nadleśnictwa).

1.  Lasy Nadleśnictwa Świebodzin składają się z 

  • 199 kompleksów leśnych. 
  • Dwa największe  zajmują łącznie powierzchnię 12 356,16 ha (51% pow. Nadleśnictwa).
  • W skład Nadleśnictwa wchodzi 5 większych kompleksów leśnych, powyżej 500 ha, o łącznej powierzchni 7698,28 ha, co stanowi 32% administrowanego obszaru.
  • Niewielkie kompleksy (o pow. 20-500 ha) zajmują łącznie 3228,61 ha,
    stanowiąc 13% powierzchni Nadleśnictwa.
  • Pozostałe kompleksy, stanowiące 4% powierzchni, tworzą głównie małe (kilkudziesięcioarowe lub kilkuhektarowe) obszary leśne, znajdujące się w niewielkiej odległości od kompleksów większych.

2.  Lesistość zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Świebodzin wynosi ponad 42%.

 

3.  Głównym gatunkiem lasotwórczym jestsosna, znajdująca się na84% powierzchni lasów. Razem udział gatunków iglastych stanowi   85,20%, a gatunków liściastych 14,80% powierzchni obszarów leśnych Nadleśnictwa.


 

4. Wśród typów siedliskowych lasów (TSL) przeważają bory.

 

5. Dominują u nas lasy starszych klas wieku. III , IV klasa i starsze oraz KO i KDO zajmują łącznie 17 603 ha.

 

 

6. Zasoby miąższości drzewostanów Nadleśnictwa Świebodzin określone zostały w wysokości 7 450 000 m³, przeciętna zasobność na jeden ha. wynosi  325 m³,przeciętny wiek drzewostanu 63 lata, spodziewany bieżący przyrost drzewostanów na 1 ha – tablicowy 7,64 m³.