Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

1. Lasy Nadleśnictwa Świebodzin składają się z

  • 199 kompleksów leśnych. 
  • Dwa największe  zajmują łącznie powierzchnię 12 356,16 ha (51% pow. Nadleśnictwa).
  • W skład Nadleśnictwa wchodzi 5 średniej wielkości kompleksów leśnych, powyżej 500 ha, o łącznej powierzchni 7698,28 ha, co stanowi 32% administrowanego obszaru.
  • Niewielkie obszary (o pow. 20-500 ha) zajmują łącznie 3228,61 ha,
  • Pozostałe enklawy, stanowiące 4% powierzchni, tworzą głównie małe (kilkudziesięcioarowe lub kilkuhektarowe) obszary leśne, znajdujące się w niewielkiej odległości od kompleksów większych.

2.  Lesistość zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Świebodzin wynosi ponad 42%.

 

3.  Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, występująca na 84% powierzchni leśnej. Razem udział gatunków iglastych stanowi   85,20%, a gatunków liściastych 14,80% powierzchni lasów Nadleśnictwa.


 

4. Wśród typów siedliskowych lasów (TSL) przeważają bory.

 

5. Dominują u nas lasy starszych klas wieku. III , IV klasa i starsze oraz KO i KDO zajmują łącznie 17 603 ha.

 

 

6. Zasoby miąższości drzewostanów Nadleśnictwa Świebodzin określone zostały w wysokości 7 450 000 m³, przeciętna zasobność na jeden ha. wynosi  325 m³,przeciętny wiek drzewostanu 63 lata, spodziewany bieżący przyrost drzewostanów na 1 ha – tablicowy 7,64 m³.

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Dławisz okrągłolistny - konferencja 12.12.2017 roku

Dławisz okrągłolistny - konferencja 12.12.2017 roku

      Nadleśnictwo Świebodzin w imieniu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze serdecznie zaprasza w dniu 12.12.2017 r. (wtorek) na konferencje pt. „Dławisz okrągłolistny (Celastrus orbiculatus Thunb.) uciążliwa pamiątka przeszłości” Wydarzenie to odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowym „Leśnik ” w Łagowie.
      W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną, spostrzeżenia, wyniki obserwacji oraz badań specjalistów, którzy na co dzień borykają się z problemami związanymi z gatunkiem inwazyjnym jakim jest Dławisz okrągłolistny.
      Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do dnia 05.12.2017 na adres e-mail
marta.wiler@zielonagora.lasy.gov.pl