Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

1. Lasy Nadleśnictwa Świebodzin składają się z

  • 199 kompleksów leśnych. 
  • Dwa największe  zajmują łącznie powierzchnię 12 356,16 ha (51% pow. Nadleśnictwa).
  • W skład Nadleśnictwa wchodzi 5 średniej wielkości kompleksów leśnych, powyżej 500 ha, o łącznej powierzchni 7698,28 ha, co stanowi 32% administrowanego obszaru.
  • Niewielkie obszary (o pow. 20-500 ha) zajmują łącznie 3228,61 ha,
  • Pozostałe enklawy, stanowiące 4% powierzchni, tworzą głównie małe (kilkudziesięcioarowe lub kilkuhektarowe) obszary leśne, znajdujące się w niewielkiej odległości od kompleksów większych.

2.  Lesistość zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Świebodzin wynosi ponad 42%.

 

3.  Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, występująca na 84% powierzchni leśnej. Razem udział gatunków iglastych stanowi   85,20%, a gatunków liściastych 14,80% powierzchni lasów Nadleśnictwa.


 

4. Wśród typów siedliskowych lasów (TSL) przeważają bory.

 

5. Dominują u nas lasy starszych klas wieku. III , IV klasa i starsze oraz KO i KDO zajmują łącznie 17 603 ha.

 

 

6. Zasoby miąższości drzewostanów Nadleśnictwa Świebodzin określone zostały w wysokości 7 450 000 m³, przeciętna zasobność na jeden ha. wynosi  325 m³,przeciętny wiek drzewostanu 63 lata, spodziewany bieżący przyrost drzewostanów na 1 ha – tablicowy 7,64 m³.

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Szacowanie szkód łowieckich

Szacowanie szkód łowieckich

Od dnia 8 sierpnia 2018r. zgodnie z art. 1. Ustawy z dnia 15 czerwca 2018r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1504), wniosek o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

W związku z powyższym Nadleśnictwo Świebodzin informuje, że od dnia 22 sierpnia 2018, podmiotem właściwym do przyjmowania wniosków (w formie pisemnej) o szacowanie szkód i ustalenie wysokości odszkodowania na terenie obwodów łowieckich  nr 104 i 114 jest Nadleśnictwo Świebodzin.